Moderne dvoetažne garaže u nizu, projektovane kao jedna cjelina.