Moderni stambeni objekat sa najkvalitetnijom gradnjom.